Monday, April 22, 2013

การใช้งาน GPS ติดตามรถรุ่น TK102

ต่อ
14. OverSpeed alert ขับรถเร็วเกินกว่าที่เรากำหนดให้แจ้งเตือนเราได้ครับ
มีคำสั่งดังนี้ครับ speed+password+space+080 ตัวอย่างเช่น speed123456 080 หมายความว่า สั่งให้ GPS แจ้งเตือนว่าถ้ารถวิ่งเกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้แจ้งเตือนเราพร้อมบอกพิกัดมาให้ด้วยว่าวิ่งด้วยความ เร็วเท่านี้ที่ตรงพิกัดไหน ทุกๆ3นาทีครับ
เมื่อเราส่งsmsไปแล้ว GPS จะตอบกลับว่า speed ok
วิธีการยกเลิกก็พิมพ์ว่า nospeed123456 ครับ
15.SOS alert (ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องกดเล่นครับเปลืองค่า sms)
ที่ตัวเครื่อง GPS Tk102 ด้านข้างจะมีปุ่น sos อยู่ครับเอาไว้สำหรับให้คนพกพาเช่นเด็กหรือคนแก่ แล้วกลับบ้านไม่ถูกก็กด sos ประมาณ 3 วินาที GPS จะส่งข้อความ help me พร้อมทั้งพิกัดตำแหน่งที่คนกด GPS อยู่มาให้ทุกๆ 3นาทีครับ ถ้าจะให้มันหยุดส่ง เราต้องพิมพ์ sms ส่งไปที่เบอร์ gps ว่า help me! ตอบกลับไปครับ มีเครื่องหมายตกใจด้วยนะครับ
16. Low battery alert
ถ้าแบ๊ตตารีอ่อน มันจะส่ง sms กลับมาว่า low batter พร้อมพิกัดมาให้ครับ
ok ครับ เดี๋ยวมาต่อกันใหม่ครับ

การใช้ GPS Tracking TK102 ภาคต่อ

จากตอนที่แล้ว
12. Geo-Fence หรือการสร้างขอบเขตที่เราจะให้ GPS คอยบอกเราว่า ออกนอกบริเวณที่ตั้งค่าเอาไว้ครับ เช่น ถ้าเราต้องการจำกัดขอบเขตพื้นที่ว่าถ้ารถออกนอกพื้นที่ที่เราตั้งไว้ ให้ GPS ส่ง sms มาบอกพร้อมค่าพิกัดให้กับเราทุกๆ 3นาทีครับจนกว่าเราจะส่งคำสั่งยกเลิก ต้องใช้คู่กับคำสั่งในหัวข้อที่3 ครับหรือการตั้งค่า authorize Number มาดูชุดคำสั่งกันครับ
stockade+password+space+latitude,longtitude;  Latitude,longtitude
หมายเหตุ ค่า latitude,longtitude ค่าแรกจะเป็นค่าจุดด้านบนซ้ายมือสุด ของตำแหน่ง ค่า latitude,longtitude ค่าที่สองจะเป็นจุด้านล่างขวามือสุด ของตำแหน่ง (ให้นึกถึงสี่เหลี่ยม)
วิธีการยกเลิก พิมพ์คำสั่ง sms ตามนี้ครับ nostockade+password
13.อีกคำสั่ง กรณีที่รถจอดอยู่ เราสามารถใช้คำสั่งนี้ครับ movement alert move+password+space+0200
เช่น move123456 0200 หมายความว่า กรณีรถย้ายตำแหน่งจากเดิม 200 เมตรให้ส่งพิกัดกลับมาหาเรา ค่าตัวเลขป้อนได้ 4หลักครับมีหน่วยเป็นเมตร เสร็จแล้ว GPS จะส่งข้อความตอบกลับมาว่า move ok ถ้ารถเคลื่อนที่ GPS จะส่งข้อความว่า move พร้อมพิกัดกลับมาหาเราครับ ทุกๆ 3 นาทีต้องใช้ร่วมกับ หัวข้อที่ 3 เช่นกัน
วิธียกเลิกให้พิมพ์ว่า nomove+password หรือ nomove123456 ส่งไปที่เบอร์ GPS Tracker ครับ
แล้วพบกันในตอนต่อไปนะครับ วันนี้พอแค่นี้ก่อนครับ

GPS Tracking กับการใช้งาน TK102 (ต่อ)

จากตอนที่แล้ว
11. Data Load เป็นการใช้งานแบบในโหมด GPRS คือ sim ใน GPS ต้องเปิด GPRS ด้วยเป็นโหมดที่ต้องดูผ่านโปรแกรมเว็บเซริฟเวอร์ ถ้าท่านใช้ในโหมด sms หัวข้อนี้ก็ผ่านไปได้เลย
คำสั่งคือพิมพ์ข้อความ sms ส่งไปที่เบอร์ใน GPS  load+password เช่น load123456  ถ้าสำเร็จมันจะส่งข้อความตอบกลับมาว่า load ok แต่ถ้าไม่สำเร็จ GPS Tracker จะตอบกลับว่า load fail หมายความว่า gprs ของ sim gps tracking ไม่ทำงาน
เราสามารถระบุวันเวลาที่ต้องการได้ โดยใช้คำสั่ง ดังนี้
load+password+space+year month date เช่น load123456 20110425
ความหมายคือ การโหลดข้อมูลเมื่อวันที่ 25 เมษา 2011 เข้าไปในเว็บเซิร์ฟเวอร์ เราก็จะเห็นเส้นทางเดินของ GPS ว่าวันที่ 25 เมษา 2011 ไปไหนมาบ้าง  ถ้าเราใช้ GPS Tracker ในโหมด sms ก็ไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่งนี้ครับ เนื่องจากว่าท่านต้องมี server เพื่อฝาก GPS Tracker ให้มันส่งข้อมูลขึ้นเว็บตลอด
12. Shock sensor alarm
โหมดตรวจจับการสั่นสะเทือน คำสั่งคือ shock+password เช่น shock123456 ส่งไปที่ GPS ถ้าเมื่อไหร่ GPS สั่นมันจะส่งข้อความกลับมาหาเบอร์ authorize ที่ตั้งไว้ ลองกลับไปอ่านในหัวข้อ ที่3ดูครับ พร้อมทั้งแจ้งพิกัดให้ทราบ วิธีการยกเลิกให้พิมพ์ข้อความดังนี้ครับ
noshock+passpord เช่น noshock123456
ความไวในการรับรู้การสั่นสะเทือนมี 3 ระดับ สามารถตั้งได้ดังนี้ครับ
ระดับที่1 พิมพ์ sensitivity+password+space+1  เช่น sensitivity123456 1 เป็นระดับที่เบาที่สุด
ระดับที่2 พิมพ์ sensitivity+password+space+2 เช่น sensitivity123456 2
ระดับที่3 พิมพ์ sensitivity+password+space+3 เช่น sensitivit

การใช้งาน GPS Tracking ในโหมดดักฟัง กับโหมด Data logging เก็บข้อมูลเส้นทาง

ต่อมาจากตอนที่แล้วนะครับ  ลองย้อนกลับไปไล่อ่านกันดูอีกที
9.โหมดดักฟัง  (monitor หรือ Voice Survelliance)
ในโหมดนี้เราจำเป็นต้องเลือกเอาครับว่าจะให้อยู่โหมดไหน ระหว่าง ดักฟัง(monitor) กับ ติดตาม (tracker)
โดยพิมพ์ smsคำว่า monitor123456 ส่งไปที่เบอร์ GPS ซึ่งถ้าสำเร็จ GPS จะตอบกลับมาว่า monitor ok
ถ้าต้องการเปลี่ยนกลับไปเป็นโหมดติดตาม tracker ก็ให้พิมพ์ sms ว่า tracker123456 gps จะตอบกลับมาว่า tracker ok แค่นี้ครับง่ายไหมครับ
10.การเก็บบันทึกค่า Data logging
มาดูกันครับว่าคำสั่งเป็นยังไง
ส่ง sms ว่า save030s005n+password เช่น save030s005n123456  มันจะตอบกลับว่า save ok
หมายความว่า gps tracker จะเก็บบันทึกค่า lat , longทุกๆ30วินาที จำนวน5ครั้งครับ
s หมายถึง วินาที n หมายถึงครั้ง m หมายถึง นาที และ h หมายถึง ชั่วโมง
ถ้าต้องการให้ gps เก็บค่ามากๆทำไง ก็ส่ง sms พิมพ์ว่า save030s***n+password ครับ
ถ้าจะลบข้อมูลทิ้งละ
พิมพ์ sms ว่า clear+password ครับ gps จะตอบกลับมาว่า clear ok
ถามว่าแล้ว มันจะบันทึกได้กี่ตำแหน่งละ  ในคู่มือบอกว่า built in flash 1 MB จะบันทึกค่าได้ ถึง 16000 ตำแหน่งครับ คือในตัวมันมี memory อยู่ในตัว 1 MB ครับ สามารถลองรับ Micro sd card ได้ถึง 2 GB
แล้วเราจะดูข้อมูลที่บันทึกได้อย่างไรละ
ในกล่อง GPS จะมีสายดาต้าลิ้งค์ usd แถมไปให้ให้เราต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ครับแล้วเข้าเว็บ www.gpstrackerxy.com แล้ว import data ลงไปโดยเลือกเมนู Data Import ครับ เราก็จะเห็นเส้นทางเดินรถว่าไปไหนมาบ้างครับ
เดี๋ยวมาต่อกันใหม่ครับ  ใจเย็นๆนะครับ

การใช้ GPS Tracker รุ่น TK102 แบบกล่องไม้ขีด ตอนจับสัญญาณดาวเทียมไม่ได้ก็หาตำแหน่งได้

ต่อจากตอนที่แล้วนะครับ หัวข้อที่ 8 Location Based Service
ซึ่งมันก็คือการเอาความสามารถของระบบเครือข่ายมือถือมาใช้ในการระยุ ตำแหน่งนั้นเอง แต่ความคลาดเคลื่อนจะมากกว่า การที่ GPS รับสัญญาณดาวเทียมได้เองมาก
ตอนที่แล้วผมได้แนะนำเว็บ www.gpstrackerxy.com เพื่อแปลงค่า Lac กับ Cell ID แล้วแต่ถ้าท่านไม่สามารถสมัครเว็บนี้ได้ ผมก็มีอีกวิธีนะครับ คือเข้าไปที่เว็บนี้ครับ
http://bahrio.blogspot.com/2010/02/converting-cell-id-to-coordinates.html  แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างครับ จะเห็นตามภาพด้านล่าง

ช่อง MCC ให้ใส่ 520 นะครับเพราะว่าเป็นระหัสประเทศไทยครับ
ช่อง MNC นะครับ ถ้าเป็น AIS ให้ใส่ 01 DTAC ให้ใส่ 18 ครับ True ให้ใส่ 99 ครับ หรือไปดูได้ที่หน้านี้ครับ http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_Network_Code#T
จากข้อความ sms
lat:long:speed:
Lac:abea 405
http://maps.google.com/maps?f=q&q=,&z=16
ค่าที่ได้เป็นเลขฐานสิบหกครับต้องแปลงร่างให้เป็นเลขฐานสิบก่อนนะครับ
ให้ไปที่เว็บนี้ครับ
http://www.statman.info/conversions/hexadecimal.html
ซึ่งเมื่อแปลงได้แล้วจะได้ค่า Lac abea เป็น 44010
405 แปลงได้เป็น 1029
จากนั้นก็ป้อนค่าตัวเลขตามรูปครับ click check it จะได้ดังรูปนี้ครับ


ตรงรูปลูกศรสีเขียวครับ จะเป็นพิกัดที่เราได้โดยอ้างอิงจาก cell site ของระบบเครือข่ายมือถือครับ ถ้าเห็นรูปไม่ชัดท่านก็สามารถซูมได้เหมือน Google Map เลยครับ
จากตอนที่แล้วเราใช้เว็บหนึ่ง กับตอนนี้ใช้อีกที่หนึ่ง จะเห็นว่ามันก็สามารถแปลงได้เป็นจุดเดียวกันครับ
สำหรับเรื่องการใช้งาน GPS Tracker TK102 ตอน Location Based Service ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ
เดี๋ยวมาต่ออีกครับ  ให้ใช้คำสั่งตามลิ้งค์นี้ครับสะดวกกว่าครับ http://www.gpsdaddy.com/2013/10/gps-tracking.html

การใช้งาน GPS Tracker TK102 รุ่นใหม่ ต่อกันครับ

หลังจากบทความตอนที่แล้ว
4.Single locating
ถ้าไม่มีการตั้งค่า authorize ตามข้อ 3 ไม่ว่าโทรศัพท์เครื่องไหนโทรเข้าไปยังเบอร์ใน GPS GPS ก็จะส่ง
SMS กลับเครื่องที่โทรมาพร้อมระบุพิกัด
แต่ถ้าตั้งค่า authorize เครื่องอื่นๆที่ไม่ได้ตั้ง จะไม่ได้รับข้อความใดๆยกเว้นเครื่อง authorize
เมื่อใดก็ตามที่สัญญาณ gps อ่อน พิกัดที่ GPS Tracker ส่งมาให้จะเป็นพิกัดเก่าล่าสุดที่มันจับสัญญาณได้ ถ้าเราเช็คดูแล้วว่าเป็นพิกัดไม่ตรงกับความจริงที่ GPS Tracker อยู่ลองสังเกตุที่ช่วงเวลาในข้อความดูอีกที
5.การ Tracking แบบอัตโนมัติ (เปลือง sms ไม่แนะนำ)
เราสามารถตั้งค่า ให้ GPS ส่ง sms กลับมาแบบอัตโนมัติได้โดยมีรูปแบบดังนี้
fix030s005n+password  (อย่าลืมว่า + 8คือติดกัน)
หมายความว่ามันจะส่ง พิกัดกลับมาทุกๆ30วินาที 5ครั้ง ค่าตัวเลขมีได้แค่3ตัวเท่านั้นค่าสูงสุดที่ตั้งได้คือ 255
ถ้าส่งแบบไม่หยุดเลยใช้คำสั่งนี้
fix030s***n+password
หมายความว่ามันจะส่งทุกๆ 30วินาทีตลอดเวลา
s มีหน่วยเป็น วินาที
n มีหน่วยเป็น นาที
h มีหน่วยเป็น ชั่วโมง
วิธีการยกเลิกคำสั้งนี้คือ nofix+password
หมายเหตุ ระยะเวลาห่างในการส่งต้องไม่น้อยกว่า 20 วินาที
6.Absolute street address
การให้ GPS ระบุตำแหน่งแบบแจ้งเป็นที่อยู่ คุณต้อง set up APN ของระบบ GSM network เครือข่ายโทรศัพท์มือถือก่อน หัวข้อการ set up APN ข้อยกไปก่อน
หลังจาก คอนฟิก APN เสร็จ ใช้คำสั่ง address+password มันจะตอบกลับมาเป็นชื่อถนนเลยเช่น no.13 ,Nantou Guankou 2nd rd.Nanshan district,Shenzhen,Guangdong,China  อันนี้อ้างจากในคู่มือ อาจใช้ไม่ได้กับในแต่ละประเทศ
7.GPS Drift suppression (ไม่รู้จะมีทำไม)
ถ้า GPS Tracker ไม่มีการเคลื่อนไหว ถ้าใช้คำสั่งนี้ GPS จะหยุดการอัพเดท ข้อมูลชั่วขณะจนกว่ารถจะเคลื่อนไหวมันก็จะกลับมาอัพเดทโดยอัตโนมัติ
คำสั่งคือ suppress+password  trackerจะตอบกลับมาว่า suppress drift ok
ยกเลิกคือ nosuppress+password tracker จะตอบกลับมาว่า nosuppress ok
8.Location Based Service (LBS) หัวข้อนี้น่าสนใจมาก
กรณีที่ GPS Tracker จับสัญญาณดาวเทียมไม่ได้เช่นอยู่ภายในอาคารอยู่ใต้ตึกใต้ทางด่วน จะสังเกตุว่าเวลาเราให้มันส่ง sms กลับมากับไม่มีค่า latitude,longtitude แต่จะมีค่าดังตัวอย่างนี้
lat:long:speed:
Lac:abea 405
http://maps.google.com/maps?f=q&q=,&z=16
ให้เข้าเว็บไซท์นี้ครับ www.gpstrackerxy.com  ให้สมัครสมาชิกมี user password ก่อนนะครับ

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยายให้ใหญ่ขึ้น

เว็บนี้เป็น server ที่จะเอา tracker ไปฝากเพื่อดู online แบบ realtime ครับ แน่นอนมีค่าใช้จ่ายครับ 2ทางคือ ค่าเช่า server กับ ค่า GPRS ต่ออินเตอร์เนท sim ใน Trackerนะครับไม่เกี่ยวกับมือถือหรืออินเตอร์เนทที่เล่นคอมในบ้านนะครับ

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยายให้ใหญ่ขึ้น

หลังจากเราเข้าเว็บ www.gpstrackerxy.com ได้แล้ว ให้click ที่ เมนู manual tracking หรือ ค้นหาตำแหน่งด้วยพิกัด (ถ้าเลือกเมนูเป็นภาษาไทย)แล้วป้อนค่า lac (สีแดง)กับ cell ID(สีน้ำเงิน) ได้เลยครับ แล้วกดยืนยันมันจะขึ้นเป็นรูปรถซึ่งเป็นเสาGSM ที่ใกล้กับตำแหน่ง sim มือถือใน GPS มากที่สุดขึ้นมา เราอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่อาจจะอยู่ในรัศมีที่เสา GSM จับสัญญาณsim ในGPSเราได้ครับ
หมายเหตุ ตำแหน่งที่ได้นี้จะอ้างอิงจาก cell site ของระบบ network ของมือถือที่สัญญาณมือถืออยู่ใกล้ครับ
เพราะฉะนั้นความคลาดเคลื่อนมีสูง  อันนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ถ้าใครรู้เกี่ยวกับ cellsite จะรู้ดีครับ
เดี๋ยวมาต่อนะครับ

การใช้งาน GPS Tracker หรือ GPS Tracking TK102

ขอบคุณครับที่ได้สั่งซื้อ GPS Tracker นี้สำหรับคู่มือเล่มนี้จะอธิบายถึงการทำงานและการใช้งานของ GPS Tracker
ควรอ่านคู่มือนี้ก่อนใช้งานเสมอ
หมายเหตุ ข้อมูลและสเปคอาจมีการเปลี่ยนแปลงเสมอโดยไม่จำเป็นที่จะต้องบอก หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆก็จะมีเพิ่มให้ในคู่มือที่ออกมาใหม่ให้
1.บทสรุป
GPS Tracker อาศัยการใช้งานของระบบ GSM/GPRS Network กับ สัญญาณดาวเทียม GPS บนท้องฟ้า ซึ่งตัว Tracker นี้สามารถที่จะระบุตำแหน่งได้ด้วย SMS หรือ ทาง internet
2.การประยุกต์ใช้งาน
-รถยนต์ให้เช่า หรือ ระบบขนส่งที่ต้องการการจัดการ
-ติดตามเด็ก คนแก่ หรือ สัตว์เลี้ยง ผู้พิการ
-ติดตามเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรม
5.การใช้งาน
5.1 การใส่ Micro SD card
เปิดฝาหลังออกแล้วค่อยๆงัดตรงส่วนด้านข้างออก เสร็จแล้วใส่ Micro SD Card ให้ตรงslotมันแล้วปิดกลับเข้าไป
5.2 การใส่ sim card
เปิดฝาหลังออกเอาแบ๊ตออกแล้วใส่ sim card โดยการสไลด์เข้าไปให้ขั้วสัมผัสกัน
5.3 การชาร์จแบ๊ต
ให้ชาร์จแบ๊ตประมาณ 8-12 ชั่วโมงในครั้งแรก โปรดใช้แบ๊ตกับที่ชาร์จที่แถมไปให้ แบ๊ตนี้จะเป็นแบบ Li-ion การชาร์จครั้งแรกโดยปกติจะ stand by ได้ถึง 80ชม หลังจากใช้ไปแล้วควรชาร์จโดยใช้เวลาประมาณ3-5 ชม
การstand by ก็จะ stand by ได้น้อยลงโดยปกติก็ 36-48 ชม
เริ่มต้นการใช้งาน
หลังจากเราใส่ Micro SDcard กับ Sim Card แล้ว (Micro SD ไม่จำเป็นต้องใส่หรือใช้ก็ได้)
เมื่อใส่แบ๊ตแล้วปกติเครื่องก็จะติดทันทีมีไฟติดขึ้นมา
ภายใน 10-40 วินาที ระบบ GSM จะทำงานสังเกตุได้ว่าไฟจะกระพริบตามสัญญาณ -.-.-. (ขีดเดียวแล้วก็จุดครับมองไม่ค่อยชัดเวลาอยู่ในเว็บ)
โดย -แทนไฟเขียวติด
. แทนไฟเขียวดับ
ทดสอบโดยการนำ GPS ออกไปวางนอกอาคารดูก่อนสักประมาณ 1 นาทีสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็น –.–.–.   (สองขีดแล้วก็จุดนะครับดูในเว็บแล้วมองไม่ชัด)
นั่นหมายความว่า GPS รับสัญญาณดาวเทียมได้แล้ว
ทดสอบการใช้งาน
หลังจาก GPS รับสัญญาณดาวเทียมได้แล้วลองทดสอบโดยการโทรเข้าไปที่หมายเลขใน GPS ดู ถ้าฟังเสียงในโทรศัพท์
ของเราจะสังเกตุว่ามันจะมีสัญาณอยู่2 ครั้งแล้ววางสายอัตโนมัติ
จากนั้นรอสักพักประมาณ 10-20 วินาที จะมีข้อความส่งกลับมาหาที่โทรศัพท์เราเป็นพิกัดกลับมา
เรียนรู้คำสั่งเพิ่มเติม
1.Initialization คำสั่งเริ่มต้นการใช้งาน GPS
ส่งคำสั่ง begin+Password เข้าไปที่เบอร์โทรในGPS หมายเหตุ +หมายถึงให้ติดกันเช่น begin123456
โดย123456 เป็นpasswordที่ตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงมันเนื่องจาก เบอร์โทรในGPS ก็เปรียบเสมือนเป็น Password ในตัวอยู่แล้ว
หลังจากส่งไปแล้ว GPS Tracker จะตอบ sms กลับมาว่า begin ok
2.การเปลี่ยน Password  (ไม่แนะนำ)
ใช้คำสั่งตามนี้ครับ password+old password newpassword แล้วส่งไปที่เบอร์ใน GPS Tracker เช่น password123456 888888
ถ้าเปลี่ยนpassword สำเร็จมันจะตอบกลับว่า password ok
คำเตือนต้องจำ password ใหม่ให้ได้มิฉะนั้นจะต้องให้โรงงาน flash rom ใหม่
password ต้องเป็นเลข6หลัก
3.การตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จะให้GPS Tracker รับรู้
สามารถตั้งค่าได้ 5 เลขหมาย
ปกติถ้าเราไม่ได้ตั้งแต่เมื่อเราโทรเข้าไปที่เบอร์ ในGPS 10 ครั้งมันจะตั้งให้อัตโนมัติโดยมี sms ตอบกับว่า admaster ok
วิธีการตั้งค่า authorize
พิมพ์ sms ดังนี้ admin123456+เบอร์โทร    เช่น admin123456 081xxxxxxx
มันจะตอบกลับมาว่า admin ok  โดยสามารถใส่ได้ 5เบอร์
วิธียกเลิก พิมพ์ดังนี้ noadmin123456+เบอร์โทร เช่น admin123456 081xxxxxxx
เดี๋ยวมาต่อกันนะครับ รอหน่อย