Monday, April 22, 2013

การใช้ GPS Tracker รุ่น TK102 แบบกล่องไม้ขีด ตอนจับสัญญาณดาวเทียมไม่ได้ก็หาตำแหน่งได้

ต่อจากตอนที่แล้วนะครับ หัวข้อที่ 8 Location Based Service
ซึ่งมันก็คือการเอาความสามารถของระบบเครือข่ายมือถือมาใช้ในการระยุ ตำแหน่งนั้นเอง แต่ความคลาดเคลื่อนจะมากกว่า การที่ GPS รับสัญญาณดาวเทียมได้เองมาก
ตอนที่แล้วผมได้แนะนำเว็บ www.gpstrackerxy.com เพื่อแปลงค่า Lac กับ Cell ID แล้วแต่ถ้าท่านไม่สามารถสมัครเว็บนี้ได้ ผมก็มีอีกวิธีนะครับ คือเข้าไปที่เว็บนี้ครับ
http://bahrio.blogspot.com/2010/02/converting-cell-id-to-coordinates.html  แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างครับ จะเห็นตามภาพด้านล่าง

ช่อง MCC ให้ใส่ 520 นะครับเพราะว่าเป็นระหัสประเทศไทยครับ
ช่อง MNC นะครับ ถ้าเป็น AIS ให้ใส่ 01 DTAC ให้ใส่ 18 ครับ True ให้ใส่ 99 ครับ หรือไปดูได้ที่หน้านี้ครับ http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_Network_Code#T
จากข้อความ sms
lat:long:speed:
Lac:abea 405
http://maps.google.com/maps?f=q&q=,&z=16
ค่าที่ได้เป็นเลขฐานสิบหกครับต้องแปลงร่างให้เป็นเลขฐานสิบก่อนนะครับ
ให้ไปที่เว็บนี้ครับ
http://www.statman.info/conversions/hexadecimal.html
ซึ่งเมื่อแปลงได้แล้วจะได้ค่า Lac abea เป็น 44010
405 แปลงได้เป็น 1029
จากนั้นก็ป้อนค่าตัวเลขตามรูปครับ click check it จะได้ดังรูปนี้ครับ


ตรงรูปลูกศรสีเขียวครับ จะเป็นพิกัดที่เราได้โดยอ้างอิงจาก cell site ของระบบเครือข่ายมือถือครับ ถ้าเห็นรูปไม่ชัดท่านก็สามารถซูมได้เหมือน Google Map เลยครับ
จากตอนที่แล้วเราใช้เว็บหนึ่ง กับตอนนี้ใช้อีกที่หนึ่ง จะเห็นว่ามันก็สามารถแปลงได้เป็นจุดเดียวกันครับ
สำหรับเรื่องการใช้งาน GPS Tracker TK102 ตอน Location Based Service ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ
เดี๋ยวมาต่ออีกครับ  ให้ใช้คำสั่งตามลิ้งค์นี้ครับสะดวกกว่าครับ http://www.gpsdaddy.com/2013/10/gps-tracking.html

No comments:

Post a Comment