Monday, April 22, 2013

การใช้งาน GPS Tracking ในโหมดดักฟัง กับโหมด Data logging เก็บข้อมูลเส้นทาง

ต่อมาจากตอนที่แล้วนะครับ  ลองย้อนกลับไปไล่อ่านกันดูอีกที
9.โหมดดักฟัง  (monitor หรือ Voice Survelliance)
ในโหมดนี้เราจำเป็นต้องเลือกเอาครับว่าจะให้อยู่โหมดไหน ระหว่าง ดักฟัง(monitor) กับ ติดตาม (tracker)
โดยพิมพ์ smsคำว่า monitor123456 ส่งไปที่เบอร์ GPS ซึ่งถ้าสำเร็จ GPS จะตอบกลับมาว่า monitor ok
ถ้าต้องการเปลี่ยนกลับไปเป็นโหมดติดตาม tracker ก็ให้พิมพ์ sms ว่า tracker123456 gps จะตอบกลับมาว่า tracker ok แค่นี้ครับง่ายไหมครับ
10.การเก็บบันทึกค่า Data logging
มาดูกันครับว่าคำสั่งเป็นยังไง
ส่ง sms ว่า save030s005n+password เช่น save030s005n123456  มันจะตอบกลับว่า save ok
หมายความว่า gps tracker จะเก็บบันทึกค่า lat , longทุกๆ30วินาที จำนวน5ครั้งครับ
s หมายถึง วินาที n หมายถึงครั้ง m หมายถึง นาที และ h หมายถึง ชั่วโมง
ถ้าต้องการให้ gps เก็บค่ามากๆทำไง ก็ส่ง sms พิมพ์ว่า save030s***n+password ครับ
ถ้าจะลบข้อมูลทิ้งละ
พิมพ์ sms ว่า clear+password ครับ gps จะตอบกลับมาว่า clear ok
ถามว่าแล้ว มันจะบันทึกได้กี่ตำแหน่งละ  ในคู่มือบอกว่า built in flash 1 MB จะบันทึกค่าได้ ถึง 16000 ตำแหน่งครับ คือในตัวมันมี memory อยู่ในตัว 1 MB ครับ สามารถลองรับ Micro sd card ได้ถึง 2 GB
แล้วเราจะดูข้อมูลที่บันทึกได้อย่างไรละ
ในกล่อง GPS จะมีสายดาต้าลิ้งค์ usd แถมไปให้ให้เราต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ครับแล้วเข้าเว็บ www.gpstrackerxy.com แล้ว import data ลงไปโดยเลือกเมนู Data Import ครับ เราก็จะเห็นเส้นทางเดินรถว่าไปไหนมาบ้างครับ
เดี๋ยวมาต่อกันใหม่ครับ  ใจเย็นๆนะครับ

No comments:

Post a Comment