Monday, October 7, 2013

GPS Tracking รับสัญญาณดาวเทียมไม่ได้ก็รู้ตำแหน่งได้

17. คำสั่ง address+password  เป็นคำสั่งให้ GPS Tracking ส่งข้อความเป็นที่อยู่ของเสาสัญญาณมือถือที่ GPS Tracker รับสัญญาณได้ว่ารับได้ที่เสาบริเวณไหน ถ้าใครเคยได้ยินเรื่องที่บอกว่าให้ซื้อมือถือราคาถูกๆแล้วแอบไปซ่อนไว้ในรถ พอรถหายก็ให้โทรไปที่ Call center เพื่อถามว่าตอนนี้มือถือเครื่องนี้รับสัญญาณไ้ด้อยู่บริเวณไหน นะครับ ก็ไม่ต้องแล้วครับ ใช้ GPS Tracker ตัวนี้แล้วใช้คำสั่งนี้ก็ได้แล้วครับ ตัวอย่างก็ พิมพ์ sms ว่า address123456 แล้วส่งไปที่เบอร์ใน GPS ครับ รอสักพักมันก็จะส่งพิกัดกับมาให้แล้วครับ ไม่ต้องไปใช้ฟังก์ชั่นในลิ้งนี้แล้วครับ  http://www.gpsdaddy.com/2013/04/gps-tracker-tk102_22.html

เดี๋ยวดูรูปดีกว่าครับน่าจะเห็นภาพได้ชัดเจนกว่าครับ
เห็นไหมครับแค่นี้เองจริงๆครับเราก็จะพอรู้แล้วว่าอยู่บริเวณไหนครับ